<center>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ            ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ</center>                                                                                                                    <center>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ            ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ</center>

                 

Законодавство у сфері безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини

 
 Законодавство України в сфері безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

 1. Закон України "Про державну службу"
 2. Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»
 3. Закон України "Про молоко та молочні продукти"
 4. Закон України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них"
 5. Закон України "Про Загальнодержавну цільову економічну програму проведення моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі, на 2010 - 2015 роки"
 6. Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"
 7. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
 8. Закон України «Про ветеринарну медицину»
 9. Закон України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною»
 10. Закон України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин»
 11. Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» 

Кодекс України про адміністративні правопорушення

 1. Постанова КМУ  від 11 листопада 2015 р. N 930 “Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу, форми експлуатаційного дозволу та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України“
 2. Постанова КМУ від 5 листопада 2008 р. N 978 “Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу”
 3. Постанова КМУ  від 31 жовтня 2007 р. N 1280 “Про затвердження Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції”
 4. Постанова КМУ від 15.08.1992 р. № 478 «Про перелік протиепізоотичних, лікувальних, лабораторно-діагностичних, радіологічних та інших ветеринарно-санітарних заходів, що проводяться органами державної ветеринарної медицини за рахунок відповідних бюджетних та інших коштів»
 5. Постанова КМУ від 23.04.2008 р. № 413 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення протиепізоотичних заходів, та переліку послуг спеціалістів ветеринарної медицини, які провадять ветеринарну практику, за здійснення обов'язкових або необхідних протиепізоотичних заходів та розмірів їх оплати»
 6. Постанова КМУ від 28 грудня 2011 р. № 1348 «Деякі питання надання послуг Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління»
 7. Постанова КМУ від 9 червня 2011 р. № 641 " Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління, і розміру плати за їх надання"
 8. Постанова КМУ від 14 червня 2002 року N 833 "Про затвердження Порядку відбору зразків продукції тваринного, рослинного і біотехнологічного походження для проведення досліджень"
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 р. № 896 «Деякі питання здійснення планових заходів державного контролю Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

 

 1. Наказ Державного комітету ветеринарної медицини від 27.10.2008 № 232 Про затвердження Правил облаштування і утримання діючих (існуючих) худобомогильників та біотермічних ям для захоронення трупів тварин у населених пунктах України зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 січня 2009 року за № 85/16101
 2. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.02.2013 р. № 96 «Про затвердження розмірів плати за послуги з питань ветеринарної медицини, захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, які надаються органами та установами, що входять до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 березня 2013 року за № 380/22912
 3. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.02.2016 № 38 Про затвердження Порядку затвердження експортних потужностей, внесення та виключення їх з реєстру затверджених експортних потужностей, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 березня 2016 року за № 381/28511
 4. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.02.2016 № 39 Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 березня 2016 року за № 382/28512
 5. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.02.2016 № 40 Про затвердження Порядку ведення реєстру операторів ринку та потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 березня 2016 року за № 383/28513
 6. Наказ Державного Департаменту ветеринарної медицини Про затвердження Правил передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та м'ясних продуктів
 7. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 8 липня 2012 р. № 491 “Про затвердження Ветеринарно-санітарних вимог для потужностей (об’єктів) з виробництва продуктів бджільництва”
 8. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України № 288 від 01.08.2014 "Про затвердження Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку"
 9. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20.08.2013 № 507 «Про затвердження уніфікованої форми акта, який складається за результатами перевірок суб’єктів господарювання у частині дотримання ветеринарно-санітарних вимог для потужностей (об’єктів) з виробництва продуктів бджільництва».
 10.  Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 07.03.2018 № 130 «Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері ветеринарної медицини».
 11.  Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11 жовтня 2018 року № 490 «Про затвердження Порядку відбору зразків та їх перевезення (пересилання) до уповноважених лабораторій для цілей державного контролю та Форми акта відбору зразків»
 12. Про затвердження форми акта, складеного за результатами проведення заходу державного контролю у формі аудиту постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР
 13. Про затвердження форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю (інспектування) стосовно додержання операторами ринку вимог законодавства про харчові продукти та корми, здоров’я та благополуччя тварин

 ЗАКОН УКРАЇНИ «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів»

 

Наказ Мінагрополітики від 01.10.2012 «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16.11.2018 № 553 "Про затвердження Вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин та їхнього репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх оброблення, переробки» 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 18 листопада 2019 р. Київ № 649 «Про затвердження Регіонального плану заходів щодо створення належних умов для безпечного харчування дітей у закладах освіти Київської області на 2019-2022 роки» 

Роз’яснення ЗУ 2042 Про державний контроль

Вимоги країн світу

Довідкова інформація щодо експорту

Вимоги Європейського Союзу

Постанова (ЄС) № 178/2002 Європейського парламенту і Ради від 28 січня 2002. Встановлення загальних принципів і вимог харчового законодавства, створених Європейською Владою Безпеки харчових продуктів і встановлюючи принципи з питань нешкідливості харчових продуктів

Регламент 2073/2005 Комиссии от 15 ноября 2005 года, о микробиологических показателях для пищевых продуктов

Новая редакция Регламента ЕС № 852/2004 Европейского Парламента и Совета от 29 апреля 2004 года по гигиене пищевых продуктов

РЕГУЛИРОВАНИЕ (EC) № 882/2004 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 29 апреля 2004 г об официальном контроле, выполненном для гарантии подтверждения согласованности с законом о кормах и пищевых продуктах, санитарии и правилами благосостояния животных

РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 839/2008 від 31 липня 2008 року що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 396/2005 Європейського Парламенту та Ради стосовно Додатків II, III і IV щодо максимально дозволених рівнів (MRLs) залишку пестицидів у певних продуктах

Регламент комісії ЄС №1881/2006

Peгламент (EC) No 2160/2003 Европейского Парламента и Совета от 17 ноября, 2003 года по контролю сальмонеллы и других пищевых зоонозных агентов

Новая редакция Регламента 854/2004 Европейского Парламента и Совета от 29 апреля 2004 года, устанавливающего особые правила организации официального контроля над продукцией животного происхождения, предназначенной для потребления человеком в пищу

 Вимоги Митного Союзу

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (таможенный союз)

ЕДИНЫЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ (ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)

Единые формы ветеринарных сертификатов

ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ товаров подлежащих ветеринарному контролю (надзору)

ИЗМЕНЕНИЯ в Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическомунадзору (контролю)

Инструкция по ветеринарному клеймению мяса (утв. Межправительственным советом по сотрудничеству в области ветеринарии государств-участников СНГ 22 октября 1998 г., г. Ташкент)

ПОЛОЖЕНИЕ о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе таможенного союза и на таможенной территории таможенного союза

О применении ветеринарно-санитарных норм в таможенном союзе

О внесении изменений в единый перечень товаров подлежащих ветеринарному контролю

О вопросах в сфере ветеринарного контроля (надзора) в Таможенном союзе

В'ЄТНАМ

Процедура та вимоги для отримання дозволу на ввезення молочних продуктів до В'єтнаму

ЄГИПЕТ

Ветеринарні вимоги щодо експорту молока, молокопродуктів до Арабської Республіки Єгипет

Рішення №43 від 2016 року щодо поправок до регулюючих правил реєстрації підприємств, що експортують свою продукцію до Арабської Республіки Єгипет
Постанова прем'єр-міністра Єгипту щодо імпорту сільськогосподарських продуктів

ІНДІЯ

Нотифікація Центрального управління акцизів та митних тарифів Республіки Індія щодо внесення доповнень до Положення про митну декларацію від 2011р.

ІРАК

Нові правила ввезення на територію Республіки Ірак червоного м’яса, м’яса свійської птиці і похідної від нього продукції

КАНАДА

Вимоги до безпечності харчових продуктів

КЕНІЯ

Інформація щодо безмитного експорту зерна жовтої (кормової) кукурудзи до Кенії

КИТАЙСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА

Методичні рекомендації КНР

Регламент КНР № 145 (ENG)

Регламент КНР № 145 (УКР, неофіційний)

Регламент КНР № 152 (ENG)

Регламент КНР № 152 (УКР, неофіційний)

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3-1

Додаток 3-2

Додаток 3-3

Додаток 4-1

Додаток 4-2

Довідник «Порівняння показників мікробіологічних критеріїв у харчових продуктах в Європейському Союзі та Китайській Народній Республіці»

Реєстраційна форма для експорту до Китаю шроту соняшникового

РЕСПУБЛІКА ГВІНЕЯ

        Вимоги щодо експорту молока та молочних продуктів до Республіки Гвінея

 • Ветеринарний сертифікат, який відповідає рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (МЕБ); має печатку та підписаний державним
 • Попередня заява на Ветеринарну службу з питань експорта та імпорта Республіки Гвінея, адресована на ім’я начальника Ветеринарної служби прикордонного контролю - доктора Кларісс Бангура  (тел.: 002246288848/654 47 20 68; e-mail.: ckarisbag@yahoo.fr)

РЕСПУБЛІКА КОРЕЯ

Максимально допустимі рівні залишків ветеринарних препаратів та інших забруднювачів (2017)

РЕСПУБЛІКА ТАНЗАНІЯ

Вимоги до імпорту м’яса та м’ясних продуктів до Об’єднаної Республіки Танзанія

Сертифікати здоров`я

Сертифікат здоров’я на харчові продукти нетваринного походження

Методичні рекомендації щодо оформлення сертифіката здоров’я при експорті харчових продуктів нетваринного походження

Сертифікат здоров’я для харчових продуктів нетваринного походження для експорту з України (документ у форматі Word)

Переліки державних інспекторів, які уповноважені здійснювати оформлення та видачу сертифікатів здоров’я при експорті харчових продуктів нетваринного походження

Київська область

Вимоги до некомерційного переміщення тварин

Вимоги щодо перевезення собак і котів до ЄС

Наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 23.02.2017 № 8 «Про забезпечення дотримання ветеринарно-санітарних вимог під час некомерційного перевезення собак, котів та домашніх тхорів (фреток) до країн-членів Європейського Союзу»

АВСТРАЛІЯ

https://www.agriculture.gov.au/cats-dogs

КАНАДА:

собаки

коти

БРАЗИЛІЯ

Відповідно до погодженої форми ветеринарного сертифікату

КОСТА РИКА

https://www.senasa.go.cr/senasa/sitio/files/290113030042.pdf

ГОНКОНГ

https://www.afcd.gov.hk/english/quarantine/qua_ie/qua_ie_ipab/qua_ie_ipab_idc/qua_ie_ipab_idc.html

ЯПОНІЯ

https://www.maff.go.jp/aqs/english/animal/im_index.html

НОВА ЗЕЛАНДІЯ

https://mpi.govt.nz/importing/live-animals/pets/

СІНГАПУР

https://www.ava.gov.sg/explore-by-sections/pets-and-animals/bringing-animals-into-singapore-exporting/bringing-in-transshipping-dogs-cats

США

https://www.aphis.usda.gov/aphis/pet-travel/

КНР

China_travelling with pet

ФІЛІППІНИ

Philippines_travelling with pets

КОРОЛІВСТВО САУДІВСЬКОЇ АРАВІЇ

ksa_travelling with pets

ІЗРАЇЛЬ

Інформація стосовно вимог при імпорті собак і котів до Ізраїлю (2017)

Ветеринарний сертифікат для в’їзду домашніх собак, котів та фреток в Ізраїль (2017)

Сертифікати на експорт з України

https://www.consumer.gov.ua/ContentPages/Sertifikati_Na_Eksport_Z_Ukraini/201/