<center>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ            ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ</center>                                                                                                                    <center>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ            ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ</center>

                 

Законодавство у сфері державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства

Номативно - правова база з питань          дотримання санітарного законодавства

Закони України

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

«Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»

«Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»

«Про захист населення від інфекційних хвороб»

«Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення»

«Про пестициди і агрохімікати»

«Про охорону атмосферного повітря»

«Про поховання та похоронну справу»

«Про питну воду та питне водопостачання»

«Про відходи»

«Про загальну середню освіту»

«Про охорону навколишнього природного середовища»

«Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Санітарні регламенти

Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів (Зареєстровано: Мін'юст України вiд 14.04. 2016 р. за No 563/28693)  наказ МОЗ України від 24.03.2016 No 234

 

 

Державні санітарні норми

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень постанова ГДСЛУ No 42 від 01.12.1999

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації постанова ГДСЛУ No 39 від 01.12.1999

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку постанова ГДСЛУ No 37 від 01.12.1999

Державні санітарні правила

ДСП 54-2005 Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України (Зареєстровано: Мін'юст України вiд 20.05.2005 No 552/10832) наказ МОЗ No 54 від 02.02.2005

Правила проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб (Зареєстровано: Мін'юст України вiд 08.08.2002 за No 639/6927) Не застосовуються на території України пункти 13.1 - 13.14 та примітки до пункту 13 додатка 2 до наказу МОЗ СРСР від 29.09.89 No 555 Із змінами: Наказ Міністерства охорони здоров'я України 21.02.2013 р. N 150 наказ МОЗ No 280 від 23.07.2002

ДСП 4.4.4.089-2002 - "Державні санітарні правила для підприємств, що виробляють маргаринову та майонезну продукцію" постанова ГДСЛУ від 28.12.2001 No71

ДСП 4.4.4.090-2002 Державні санітарні правила для підприємств, які виробляють рослинні олії постанова ГДСЛУ No 21 від 31.05.2002

ДСП 6.6.1.6.2-082-2002 Державні санітарні правила при добуванні, збагачуванні та переробці руд, які містять техногенно-підсилені джерела природного походження, на підприємствах промисловості рідкісних металів постанова ГДСЛУ No 4 від 07.02.2002

ДСП 4.4.4.070-2000 Державні санітарні правила для підприємств промислового виробництва міцелію та їстівних грибів постанова ГДСЛУ No 70 від 20.12.2000

ДСП 3.3.1.066-2000 Державні санітарні правила обладнання та утримання підприємств шкіряного виробництва постанова ГДСЛУ No 66 від 2000

ДСП 7.7.4.057-2000 Державні санітарні правила для морських суден України постанова ГДСЛУ від 20.12.2000 No 57

ДСП 7.7.4.048-99 Державні санітарні правила для річкових суден України постанова ГДСЛУ No 48 від 01.12.1999

ДСП 3.3.2.041-99 Державнi санiтарнi правила обладнання та влаштуваня тракторiв i сiльськогосподарських машин постанова ГДСЛУ No 41 від 01.12.1999

ДСП 3.3.2.040-99 Державнi санiтарнi правила по обладнанню та експлуатацiї засобiв малої механiзацiї для сiльськогосподарського виробництва постанова ГДСЛУ No 40 від 01.12.1999

ДСП 3.3.2.041-99 Санітарні правила по обладнанню та влаштуванню тракторів і сільськогосподарських машин постанова ГДСЛУ No 41 від 01.12.1999

ДСП 3.3.1.038-99 Підприємства чорної металургії. Державні санітарні правила постанова ГДСЛУ No 38 від 01.12.1999

ДСП 3.3.3.034-99 Державні санітарні правила для підприємств по виробництву зварювальних матеріалів (електродів, порошкового дроту і флюсів) постанова ГДСЛУ No 34 від 01.07.1999

ДСП 4.4.4.011-98 Державні санітарні правила для молокопереробних підприємств. Із змінами: постанова головного державного санітарного лікаря України від 23.01.2006 р. No2 постанова ГДСЛУ No 11 від 11.09.1998

ДСП 2.2.4-003-98 Гігієнічна оцінка водоочисних пристроїв, призначених для застосування у практиці питного водопостачання постанова ГДСЛУ No 3 від 28.08.1998

ДСП 8.8.1.2.002-98 Гігієнічна класифікація пестицидів за ступенем небезпечності постанова ГДСЛУ No 2 від 28.08.1998

ДСП 202-97 Державні санiтарнi правила i норми проектування, будівництва та експлуатації плавальних басейнів на морських і річкових суднах наказ МОЗ No 202 від 09.07.1997

ДСП 382-96 Державні санітарні правила авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві наказ МОЗ No 382 від 18.12.1996

ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів (Зареєстровано: Мін'юст України вiд 24.07.1996 No 379/1404) - зміна No1 від 12.08.04 (ДСП 2.2.1-2004) має статус: Проект- громадськне обговорення; Зміни: наказ МОЗ України від 2.07.2007 року N 362; Зареєстр. в Мінюст України 8.08.2007 р. за N 908/14175; Зміна: Наказ МОЗ України 31.08.2009 N 653 Про внесення змін до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом МОЗ України від 19 червня 1996 року N 173 наказ МОЗ від 19.06.1996 No 173

ДСП 172-96 Державні санітарні правила розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів (Зареєстровано: Мін'юст України вiд 24.07.1996 No 378/1403) наказ МОЗ від 19.06.1996 No 172

ДСП 235-96 Державні санітарні правила для підприємств порошкової металургії (Зареєстровано: Мін'юст України вiд 15.07.1996 No 354/1379) наказ МОЗ від 18.12.1995 No 235

Державні санітарні правила і норми

ДСанПіН "Державні санітарно-протиепідемічні правила і норми щодо поводження з медичними відходами" (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 серпня 2015 р. за No 959/27404) наказ МОЗ від 08.06.2015 No 325

ДГПіН Державні гігієнічні правила і норми "Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах" (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 травня 2013 р. за No 774/23306) наказ МОЗ від 13.05.2013 No 368

ДСанПіН 2.3-183-2013 Державні санітарні правила і норми "Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу" (Зареєстровано: Мін'юст України від 08.04. 2013 за No 570/23102) наказ МОЗ від 02.04.2013 No 259

ДСанПіН 2.3-185-2013Державні санітарні правила і норми "Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально- реабілітаційних центрів" (Зареєстровано: Мін'юст України від 14.03. 2013 за No 410/22942) наказ МОЗ від 20.02.2013 No 144

ДСанПіН 4.2-180-2012 Державні санітарні правила і норми "Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини" (Зареєстровано: Мін'юст України від 09.01. 2013 за No 88/22620 ) зі змінами Наказ МОЗ від 18.08.2014 No 576 наказ МОЗ від 29.12.2012 No 1140

ДсаНПіН 3.3-182-2012 Державні санітарні правила і норми "Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. основні гігієнічні вимоги" (Зареєстровано: Мін'юст України від 09.01.2013 за No 86/22618) наказ МОЗ від 29.12.2012 No 1138

ДсаНПіН 8.2.1-181-2012 Державні санітарні правила і норми "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги"(Зареєстровано: Мін'юст України від 09.01.2013 за No 87/22619) наказ МОЗ від 29.12.2012 No 1139

ДСанПіН 3.5-179-2012 Державні санітарні правила і норми "Про безпеку і захист працівників від шкідливого впливу азбесту і азбестовмісних матеріалів" (Зареєстровано: Мін'юст України від 23.10.2012 за No 1776/22088) наказ МОЗ від 01.10.2012 No 762

ДСанПіН 2.3-178-2012 "Державні санітарні норми та правила влаштування, утримання та організації режиму діяльності дитячих наметових містечок" (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2012 р. за No 284/20597) наказ МОЗ від 07.02.2012 No 89

ДСанПіН «Гігієнічні вимоги до розміщення, облаштування, обладнання та експлуатації перинатальних центрів» (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.02.2012 р. за No 248/20561) наказ МОЗ від 26.01.2012 No 55

ДСанПіН 3.3.1-176-2011 Державні санітарні норми та правила "Підприємства та організації поліграфічної промисловості" (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.01. 2012 р. за No 65/20378) наказ МОЗ від 19.12.2011 No 932

ДСанПіН Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.04.2011 р. за No 457/19195) наказ МОЗ від 17.03.2011 No 145

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Державні санітарні норми та правила "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.07. 2010 р. за No452/17747) наказ МОЗ від 12.05.2010 No 400

ДСаНПіН 5.5.6-167-2010 Державні санітарні норми і правила влаштування, утримання, обладнання та організації роботи закладів, які надають послуги з комп'ютерної ігрової діяльності дітям (Зареєстровано в Міністерстві юстиції раїни 27.01.2010 р. за No 93/17388) наказ МОЗ від 15.12.2009 No947

ДСанПіН 4.4.4.-152-2008 Державні санітарні норми і правила для підприємств, що виробляють солод, пиво та безалкогольні напої (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2007 р. за N 1411/14678) наказ МОЗ No811 від 11.12.2007

ДСанПіН 6.6.3-150-2007 - Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 листопада 2007 р. за N 1256/14523) наказ МОЗ No 294 від 04.06.2007

ДСанПіН 5.5.6-138-2007 "Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей " (Зареєстровано: Мін'юст України від 30.01.2007 за No 77/13344) на заміну ДСанПіН 5.5.6.084-2002 наказ МОЗ No 13 від 18.01.2007

ДСанПіН 4.4.3-134-2006 "Папір і картон на основі макулатури, призначені для пакування сухих харчових продуктів. Гігієнічні вимоги, критерії оцінки якості і безпечності, методи визначення" (Зареєстровано: Мін'юст України від 05.12.2006 за No 1266/13140) наказ МОЗ No 746 від 13.11.2006

ДСанПіН 197-2003 Державні санітарні правила і норми для підприємств і суден, що виробляють продукцію з риби та інших водних живих ресурсів (Зареєстровано: Мін'юст України від 04.06.2003 No435/7756) наказ МОЗ No 197 від 06.05.2003

ДСанПіН 3.3.6-096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів (Зареєстровано: Мін'юст України від 13.03.2003 за No 203/7524) наказ МОЗ No 476 від 18.12.2002

ДСанПіН 3.3.1.095-2002 Державні санітарні правила і норми „Підприємства вугільної промисловості” (Зареєстровано: Мін'юст України вiд 20.06.2003 за No 498/7819) наказ МОЗ No 468 від 13.12.2002

ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 "Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, грунті" - з доповненнями постанова ГДСЛУ No 137 від 20.09.2001

ДСанПіН 5.5.2.008-2001 "Влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу" постанова ГДСЛУ No 63 від 14.08.2001

ДСанПіН 4.4.4.065-2000 "Підприємства щодо виробництва і розливу мінеральних та штучно-мінералізованих вод" постанова ГДСЛУ No 65 від 18.04.2000

ДСанПіН 5.5.3.052-99 Державні санітарні правила і норми "Тимчасові санітарні правила і норми улаштування, обладнання, утримання притулків для неповнолітніх та організація харчування і медичного забезпечення дітей" постанова ГДСЛУ No 52 від 30.12.1999

ДСанПіН 7.7.4.-046-99 Державні санітарні правила і норми для морських та річкових портів постанова ГДСЛУ No 46 від 01.12.1999

ДСанПіН 4.4.030-99 Державні санітарні правила та норми захисту продовольчої сировини та продуктів харчування від забруднення нітрозамінами. Додаток N 2 ДСанПіН 4.4.2.030- 99 замінений на ДГПіН "Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах" постанова ГДСЛУ No 30 від 01.07.1999

ДСанПіН 2.2.2.028-99 Державні санітарні правила і норми "Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України" постанова ГДСЛУ No 28 від 01.07.1999

ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно- косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми" постанова ГДСЛУ No 27 від 01.07.1999

ДСанПіН 5.5.5.23-99 - Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів. Державні санітарні правила і норми постанова ГДСЛУ No 23 від 26.04.1999

ДСанПіН 2.2.2.022-99 Державні санітарні правила і норми для перукарень різних типів.Із змінами: Постанова Головного державного санітарного лікаря No2 від 23.01.2006 р. постанова ГДСЛУ No 22 від 25.03.1999

ДСанПіН 7.7.2-015-99 Державні санітарні правила і норми "Експлуатація рухомого складу залізничного транспорту для пасажирських перевезень" постанова ГДСЛУ No 15 від 09.02.1999

ДСанПіН 7.7.3.014-99 "Державні санітарні правила і норми "Аеровокзали цивільної авіації" постанова ГДСЛУ No 14 від 09.02.1999

ДСанПіН 5.5.6.012-98 Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров’я дітей постанова ГДСЛУ No 12 від 30.12.1998

ДСанНіП 5.5.6-009-98 Державнi санiтарнi правила i норми влаштування i обладнання кабiнетiв комп’ютерної технiки в навчальних закладах та режим працi учнiв на персональних комп’ютерах постанова ГДСЛУ No 9 від 30.12.1998

ДСанНіП 3.3.2-007-98 Державні санiтарнi правила i норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин (ДНАОП 0.03-3.18-88) постанова ГДСЛУ No 7 від 10.12.1998

ДСанПіН 2.2.4.005-98 Державні санiтарнi правила i норми "Фторування води на водопроводах централізованого господарсько-питного водопостачання" постанова ГДСЛУ No 5 від 22.10.1998

ДСанПіН 199-97 Державні санітарні правила і норми скидання з суден стічних, нафтоутримуючих, баластних вод і сміття у водоймища наказ МОЗ No 199 від 09.07.1997

ДСанПіН 198-97 Державні санiтарнi правила i норми при виконаннi робiт в невимкнених електроустановках напругою до 750 кВ включно наказ МОЗ No 198 від 09.07.1997

ДСанПіН 239-96 (ДНАОП 0.03-3.30-96) Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань (Зареєстровано: Мін'юст України від 29.08.1996 за No 488/1513) із змінами - наказ МОЗ від 13.12.2006 No 828 (Зареєстровано: Мін'юст України від 18.12.2006 за No 1315/13189) наказ МОЗ No 239 від 01.08.1996

ДСанПіН 222-96 Санітарні правила і норми по застосуванню харчових добавок (Зареєстровано: Мін'юст України вiд 16.12.1996 за No 715/1740) із змінами - наказ МОЗ No 218 від 23.07.1998 наказ МОЗ No 222 від 23.07.1996

ДГН 6.6.1.1-130-2006 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді. Державні гігієнічні нормативи (Зареєстровано: Мін’юст України від 17.07.2006 за No 845/12719)

наказ МОЗ No 256 від 03.05.2006

ДГН 1.1.2.123-2006 Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини (Зареєстровано: Мін’юст України від 06.02.2006 за No 100/11974) 

наказ МОЗ No 7 від 13.01.2006

ГН 6.6.1-120-2005 Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів 137Cs та 90Sr у деревині та продукції з деревини.Зареєстр. в Мінюст України 16.11.2005 р. за No1384/11664 наказ МОЗ No 573 від 31.10.2005

ГН 4.4.8.073-2001 Тимчасові гігієнічні нормативи вмісту контамінантів хімічної і біологічної природи у біологічно активних добавках наказ МОЗ No 73 від 2001

Про затвердження списків і введення в дію гігієнічних регламентів шкідливих речовин у повітрі робочої зони і атмосферному повітрі населених місць: Список No 4 Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони; Список No 4 Орієнтовні безпечні рівні дії (ОБРД) шкідливих речовин у повітрі робочої зони; Список No 3 Гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин (ГДК) в атмосферному повітрі населених місць; Список No 4 Орієнтовні безпечні рівні дії (ОБРД) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць наказ МОЗ No 30 від 23.02.2000

Норми фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах та енергії наказ МОЗ No 272 від 18.11.1999

НРБУ-97/Д 2000 (ДГН 6.6.1-6.5.061-98, ДНАОП 0.03-3.24-97) Норми радіаційної безпеки України постанова ГДСЛУ No 62 від 01.12.1997

Рекомендовані граничні рівні індивідуальних ефективних доз опромінення пацієнтів при проведенні рентгено- та радіонуклідної діагностики No 7.01/140 від 24.03.1995

Інструкції

Інструкція зі збору, сортування, транспортування, зберігання, дезінфекції та прання білизни у закладах охорони здоров’я (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 травня 2014 р. за No 556/25333) наказ МОЗ від 30.04.2014 No 293

Інструкція про порядок взаємодії Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і Міністерства охорони здоров'я України щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, які пов'язані з інфекційними хворобами, отруєннями людей та іншими медико-санітарними наслідками (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2009 р. за N 147/16163) Наказ МОЗ України 03.12.2008 N 882/715

Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (Зареєстровано: Мін'юст України від 05.05.2006 за No 523/12397). Із змінами: наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров'я України від 26.02.2013 р. N 202/165 наказ МОН та МОЗ No 298/227 від 17.04.2006

І 7.05.527 Розрахунок та облік індивідуальної ефективної дози опромінення пацієнта від радіонуклідних діагностичних процедур. Відомча інструкція від 11.10.1995