<center>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ            ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ</center>                                                                                                                    <center>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ            ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ</center>

                 

Законодавство у сфері реєстрації сільськогосподарської техніки

 1. Господарський кодекс України
 2. Митний кодекс України
 3. Цивільний кодекс України
 4. Закон України вiд 30.06.1993 року, №3353-XII "Про дорожній рух"
 5. Закон України вiд 05.10.2006 року, №229-V "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України"
 6. Закон України вiд 05.06.2003 року, №900-IV "Про захист прав покупців сільськогосподарських машин"
 7. Закон України від 17.03.2011 року, №3166-VI "Про центральні органи виконавчої влади"
 8. Закон України від 15.01.2015 року, №124-VIII "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"
 9. Указ Президента України від 13 квітня 2011 року, №459/2011 "Про Державну інспекцію сільського господарства України"
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.1994 року, №217 "Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень тракториста-машиніста"
 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року, №1306 "Про Правила дорожнього руху"
 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 року, №694 "Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів"
 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 року, №1200 "Про затвердження Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери"
 14. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2009 року, №1259 "Деякі питання видачі посвідчень тракториста-машиніста"
 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 року, №1242 "Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади"
 16. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року, №573 "Про затвердження переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності"
 17. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 року, №1367 "Про затвердження Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів"
 18. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 року, №1368 "Про затвердження Технічного регламенту щодо складових частин і характеристик колісних сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів"
 19. Наказ Міністерства аграрної політики України від 08.05.2007 року, №311 "Про затвердження Порядку забезпечення бланками довідок-рахунків, актів приймання-передавання машин і номерними знаками "Транзит" суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією машин, що підлягають реєстрації та обліку в державних інспекціях сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі"
 20. Наказ Міністерства аграрної політики України від 06.05.2009 року, №315 "Про затвердження Порядку створення та ведення реєстру суб'єктів господарювання, уповноважених здійснювати перевірку технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів під час проведення державного технічного огляду"
 21. Наказ Міністерства аграрної політики України від 06.05.2009 року, №316 "Про затвердження Вимог до технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів"
 22. Наказ Міністерства аграрної політики України від 16.07.2009 року, №504 "Про затвердження форм документів, які використовуються державними інспекціями сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі при здійсненні державного нагляду (контролю) в частині експлуатації та технічного стану машин"
 23. Наказ Міністерства аграрної політики України від 26.10.2009 року, №755 "Про затвердження Інструкції з оформлення посадовими особами Державної інспекції сільського господарства України та її територіальних органів матеріалів про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням правил технічної експлуатації тракторів, комбайнів, інших самохідних сільськогосподарських машин і правил техніки безпеки під час їх експлуатації"
 24. Наказ Міністерства аграрної політики України від 01.04.2010 року, №165 "Про затвердження Порядку позбавлення трактористів-машиністів права на керування тракторами, комбайнами, іншими самохідними сільськогосподарськими машинами
 25. Наказ Міністерства аграрної політики України від 02.04.2010 року, №170 "Про затвердження Порядку формування та ведення реєстру закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації трактористів-машиністів"
 26. Наказ Міністерства аграрної політики України від 06.04.2010 року, №173 "Про затвердження Правил технічної експлуатації тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів"
 27. Наказ Міністерства аграрної політики України від 06.04.2010 року, №174 "Про затвердження Порядку складання, приймання іспитів для отримання права на керування тракторами, в тому числі саморобними, самохідними сільськогосподарськими, меліоративними і дорожньо-будівельними машинами та Вимог до екзаменаційних білетів"
 28. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22.11.2011 року, №643 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за дотриманням уповноваженими суб'єктами господарювання вимог до проведення обов'язкового технічного контролю тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів"
 29. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22.11.2011 року, №644 "Про затвердження Порядку роботи, пов'язаної з реєстрацією та зняттям з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів"
 30. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 05.06.2012 року, №325 "Про затвердження Порядку обліку, створення та ведення реєстру підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю тракторами, самохідними шасі, самохідними сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними і меліоративними машинами, сільськогосподарською технікою, іншими механізмами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери"
 31. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22.01.2013 року, №29 "Про затвердження Положення про Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів"
 32. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21.03.2013 року, №202 "Про затвердження Порядку організації та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері експлуатації та технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів"
 33. Наказ Міністерства юстиції України від 29.09.2016 року, №2831/5 "Про затвердження Порядку реалізації арештованого майна"
 34. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 24.12.1999 року, №299 "Про затвердження Переліку захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами"